Bli andelshaver

Vil du være med i andelsgården, og høste friske økologiske grønnsaker, bær og urter fra en gård du eier en del av årets avling.

Århus andelsgård er en økologisk andelsgård på Århus, tre kilometer nord for Skien.

Andelene for sesongen 2016 er priset slik:

• En andel kr 2500,- (tilsvarende en person`s forbruk)
• Familie kr 4000,- (tilsvarer alt over en persons andel)
• Honnør kr 2000,-
STUDENT kr. 1000,-

*Vi har fremdeles noen ledige andeler til årets sesong

Vist 3388 ganger.