Viser arkivet for mars, 2016

Årsmøte Århus andelsgård 14. mars 2016 kl. 18.00

Jolien Perotti og Cecilie Rom fra Øverland Andelslandbruk kommer for å fortelle om arbeidet de har gjort med å utarbeide et visjonsdokument for andelsgården.

Åpning og godkjenning av innkalling og saksliste v/ styreleder Tania Ripoll
Valg av møteleder og to til å underskrive protokollen
Årsmelding
Regnskap 2015
Prissetting av andeler
Budsjett 2016
Valg av styreleder
Valg av styremedlemmer
Valg av et medlem til valgkomitè

Etter årsmøte tar vi opp tanker og planer for sesongen 2016.

VELKOMMEN