Viser arkivet for stikkord organisasjon

Kort oppsummering fra årsmøte i Århus Andelsgård

Referat kommer noe senere pga. ferieavvikling.

Vi var ca 20-25 deltakere i tillegg til styret på torsdagens årsmøte. Daglig leder Tove Hoppestad innledet med å klargjøre organiseringen av Århus Andelsgård, som ligger under Telemark Landbruksselskaps organisasjon, men med selvstendig økonomi. Dette er fordelaktig for både andelsgården og landbruksselskapet. Deretter presenterte undertegnede styret, åpnet for forslag til medlemmer i valgkomiteen og gikk kort gjennom årsmeldingen for 2011.

Regnskapet for Århus viser et overskudd i 2011. Tove gikk gjennom regnskapet og budsjett for 2012. Tom Harald snakket om sesongen for 2012, der en av nyhetene for sesongen er at vi skal ta i bruk de eksisterende tunnellene og dyrke tomater der.

Etter en kort gjennomgang av resultatene av evauleringen for 2011 var det duket for klargjøring rundt andelsprisingen for 2012 og spørsmål fra salen. Valgkomiteen ble satt i årsmøtet. Navn kommer.

En stor takk til Berit og Tom for den praktiske tilretteleggingen, og til Siv Svolsbru for de aldeles nydelige bollene og skillingsbollene, for øvrig av den heløkologiske sorten.