Viser arkivet for stikkord rapport

Nye andeler i 2012

Vellykket første sesong!
Så ligger en vellykket første sesong på Århus andelsgård bak oss! Vi har høstet og spist mye godt, teller 95 medlemmer som deler 100 andeler, og har hatt mange erfaringer med både ting som virker og ting som ikke virker fullt så godt.

Les mer